Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw

Sa The Greater Las Vegas Nevada Area

FamilySearch Library

Ang Family History Library

Ang Family History Library ay isang pasilidad kung saan ang lahat ay maaaring makarating at matuto nang higit pa tungkol sa kanilang kasaysayan ng pamilya at maranasan ang kagalakan sa kanilang pagtuklas, pagtitipon, at ikonekta ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

Ang mga dalubhasa sa dalubhasa sa pananaliksik ay laging magagamit nang libre on-site upang magbigay ng isang personal na karanasan upang matulungan kang matuklasan ang iyong mga ninuno at palaguin ang iyong pamilya puno.

Malapit nang mangyari ang mga kaganapan

16,565,036+

Pandaigdigang Pagsapi sa Simbahan

184,703

Mga miyembro sa Nevada

350

Mga kongregasyon

2

Mga Templo

Templo ng Las Vegas

Nakaupo sa silangang gilid ng lungsod—malayo sa glitz at glamour ng sikat sa buong mundo na Las Vegas Strip—ang Las Vegas Nevada Temple ay isang espirituwal na beacon sa City of Lights. Ang anim na tumataas na spier na tumataas mula sa gusali ay umaalingawngaw sa mga pulang taluktok ng disyerto ng kalapit na Sunrise Mountain. Ang mayayabong na mga bulaklak at puno ay nagpapalamuti sa luntiang bakuran ng templo. Ang mga bisita ay malugod na tinatahak ang mga nakapaligid na daanan upang madama ang kapayapaang nagmumula sa sagradong istrukturang ito.

tlTagalog