Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw

Sa The Greater Las Vegas Nevada Area

Malapit nang mangyari ang mga kaganapan

17,255,394+

Pandaigdigang Pagsapi sa Simbahan

182,786+

Mga miyembro sa Nevada

343+

Mga kongregasyon

2

Mga Templo

Templo ng Las Vegas

Nakaupo sa silangang gilid ng lungsod—malayo sa glitz at glamour ng sikat sa buong mundo na Las Vegas Strip—ang Las Vegas Nevada Temple ay isang espirituwal na beacon sa City of Lights. Ang anim na tumataas na spier na tumataas mula sa gusali ay umaalingawngaw sa mga pulang taluktok ng disyerto ng kalapit na Sunrise Mountain. Ang mayayabong na mga bulaklak at puno ay nagpapalamuti sa luntiang bakuran ng templo. Ang mga bisita ay malugod na tinatahak ang mga nakapaligid na daanan upang madama ang kapayapaang nagmumula sa sagradong istrukturang ito.

tlTagalog