Tulong sa Buhay

Maaari kang magkaroon ng mas magandang buhay sa pamamagitan ng pagiging mas self-reliant

Ang pagsunod sa mga alituntunin ng pag-asa sa sarili ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na mas pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, makahanap ng mga solusyon sa iyong mga problema, at makatulong sa iba.

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nag-aalok ng mga libreng klase sa self-reliance. Habang tinatanggap mo ang mga alituntunin at kasanayang itinuro sa mga kursong ito, makakaranas ka ng higit na pag-asa, kapayapaan, at pag-unlad.

Lahat ay iniimbitahan.

Libreng Klase

EnglishConnect 1 at 2

Ang English Connect 1 at 2 ay mga libreng conversational English na klase para sa pagsisimula ng English. Ang mga kalahok ay nagpupulong lingguhan sa maliliit na grupo na may isang facilitator. Ang mga kurso ay gumagamit ng parehong nakasulat at online na mga mapagkukunan ng suporta upang makatulong sa English mastery at available para sa parehong nagsisimula at intermediate na nagsasalita ng English.

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

www.centrohispanolv.org
www.handupnv.org

EnglishConnect 3

Ang EnglishConnect 3 ay isang pangunahing kurso sa pagbasa at pagsulat ng English para sa mga low-intermediate hanggang high-intermediate na English speaker. Ito ay isang self-paced online na kurso na nangangahulugan na ang mga mag-aaral ay kumpletuhin ang mga takdang-aralin sa kanilang sariling bilis. Kasama sa kurso ang isang lingguhang klase na pinamumunuan ng mag-aaral at libre sa lahat.

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

www.centrohispanolv.org
www.handupnv.org

Personal na Pananalapi

Ang pamamahala ng iyong pera ay mahalaga sa pagiging self-reliant. Alamin ang tungkol sa personal na pananalapi, pagbabadyet, pagprotekta sa iyong pamilya, at pamumuhunan para sa hinaharap.

MGA MATERYAL NG KURSO

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

www.centrohispanolv.org
www.handupnv.org

Emosyonal na Katatagan

Ang pag-asa sa sarili ay kasabay ng emosyonal na katatagan. Tumuklas ng mga praktikal na kasanayan upang matulungan kang mas pangalagaan ang iyong katawan, isip, emosyon, at mga relasyon habang natututo kang bumuo ng malusog na mga pattern ng pag-iisip, pamahalaan ang stress at pagkabalisa, pagtagumpayan ang galit, at marami pa.

MGA MATERYAL NG KURSO

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

www.centrohispanolv.org
www.handupnv.org

Pagbawi ng Adiksyon

Nararamdaman mo ba (o isang taong mahal mo) na nakulong sa pagkagumon o problemang pag-uugali? Humanap ng suporta at pag-asa sa isang recovery support group meeting. Ang mga pulong ng grupo ng suporta ay gumagamit ng inangkop na bersyon ng Twelve Steps of Alcoholics Anonymous.

GABAY NG PROGRAMA

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

www.centrohispanolv.org
www.handupnv.org

Maghanap ng Mas Mabuting Trabaho

Tinutulungan ng kursong ito ang mga kwalipikado, handa sa trabaho, at aktibong naghahanap ng mga naghahanap ng trabaho na matuto ng mga praktikal na kasanayan, tulad ng pagsusulat ng resume, pakikipanayam, pagtatanghal, at networking.

MGA MATERYAL NG KURSO

Maghanap ng lokal na pagpupulong:

Available ang mga kurso tuwing Martes at Huwebes, parehong live at online.
Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa Las Vegas, Nevada Employment Resource Center sa 888-818-4484.

Paparating na Kaganapan

Walang maipakitang kaganapan!