Pandaigdigang Relief Society Devotional

Naglo-load ng Mga Kaganapan
  • Lumipas na ang pangyayari na ito.

Pandaigdigang Relief Society Devotional

0 Magkomento
1905 Mga Panonood

Si Pangulong Russell M. Nelson at ang Relief Society General Presidency — sina Pangulong Camille N. Johnson, Sister J. Anette Dennis, at Sister Kristin M. Yee — ay magsasalita sa kababaihan sa isang pandaigdigang Relief Society devotional sa Linggo, Marso 17, 2024.

Gugunitain ng debosyonal ang layunin at pagtatatag ng Relief Society, na naganap noong Marso 17, 1842. Lahat ng miyembro ng Relief Society at mga kabataang babae na 18 taong gulang na noong 2024 ay iniimbitahang lumahok. Kasunod ng mga maiikling mensahe ng debosyonal, magkakaroon ng pagkakataon ang kababaihan na lumahok sa lokal na pulong ng patotoo kung saan maibabahagi nila ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo.

Ang mga Relief Society ng stake o ward ay hinihikayat na magtipon para sa pulong ng debosyonal at patotoo sa gabi ng Linggo, Marso 17.

**TINGNAN SA IYONG LOKAL NA MGA LIDER PARA SA IMPORMASYON SA IYONG WARD O STAKE GATHERING**

Ang maikling na-prerecord na video ay magiging available ilang araw bago ang kaganapan sa American Sign Language, Cantonese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Portuguese, Russian, at Spanish. Available ang closed captioning sa English sa mga sinusuportahang device.

Maaaring ma-access ang video sa Pahina ng broadcast ng ChurchofJesusChrist.org at sa Gospel Library. Ang video ay maaari ding i-stream on-demand mula sa:

Mga Detalye

Petsa:
Marso 17
Oras:
5:30 hapon - 8:00 hapon PDT
Mga Kategorya ng Kaganapan:
,
Website:
https://www.churchofjesuschrist.org/media/broadcasts?lang=eng

Tagapag-ayos

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Tingnan ang Tagapag-ayos Website
tlTagalog