Pandaigdigang Debosyonal para sa mga Young Adult (18-30 yrs old)

Naglo-load ng Mga Kaganapan
  • Lumipas na ang pangyayari na ito.

Pandaigdigang Debosyonal para sa mga Young Adult (18-30 yrs old)

0 Magkomento
1783 Mga Panonood

Sa Nobyembre 19, 2023, samahan ang iba pang mga young adult na edad 18-30, may asawa o walang asawa, sa isang pandaigdigang debosyonal kasama sina Elder Quentin L. Cook ng Korum ng Labindalawang Apostol at Sister Mary Cook.

Magplano ngayon na mag-imbita at magtipon kasama ang iyong mga kaibigan para marinig ang mga inspiradong mensahe na para lamang sa iyo mula sa isa sa mga buhay na Apostol ng Panginoon at sa kanyang asawa.

Ibo-broadcast ito nang live sa Linggo, Nobyembre 19, 2023, sa 5 pm Pacific Standard Time.

 

TANDAAN: Maaari mo ring panoorin ang broadcast sa satellite system ng Simbahan, sa mga broadcast.ChurchofJesusChrist.org (magagamit sa loob ng dalawang linggo) o sa YouTube (sa pamamagitan ng live at on-demand streaming).

Mga Detalye

Petsa:
Nobyembre 19, 2023
Oras:
5:00 hapon - 6:30 hapon PST
Mga Kategorya ng Kaganapan:
,
Website:
https://www.churchofjesuschrist.org/media/broadcasts?lang=eng

Tagapag-ayos

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Tingnan ang Tagapag-ayos Website
tlTagalog